Musiałowski, Adam. 2018. „Niespokojne Lata. Pieniądz Na Pograniczu Królestwa Polskiego I Zakonu Krzyżackiego W Latach 1410-1466”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień):67-76. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2137.