Morawski, W. (2018). Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 85–94. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2150