Бойко-Гагарин, А. С. (2018). Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 81–84. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2149