Коцур, В. (2018). Talary i „efimek” ze znakami w zbiorze Narodowego Muzeum Historyczno- Etnograficznego „Perejaslav” jako źródło do poznania obiegu pieniężnego na Ukrainie w wiekach XVI-XVIII. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 77–80. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2148