Chabrzyk, P. (2018). Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kartuz na Pomorzu. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 63–66. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2147