Rakoczy, J. (2023). ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 49–61. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2146