Solarewicz, B. (2018). Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael). Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 39–48. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2145