(1)
Morawski, W. Banki Komercyjne Na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej. AAL 2018, 61, 85-94.