(1)
Chabrzyk, P. Skarb Monet wczesnośredniowiecznych Z Kartuz Na Pomorzu. AAL 2018, 61, 63-66.