[1]
Morawski, W. 2018. Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Acta Archaeologica Lodziensia. 61, (grudz. 2018), 85–94.