[1]
Rakoczy, J. 2023. ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu. Acta Archaeologica Lodziensia. 61, (paź. 2023), 49–61.