[1]
Solarewicz, B. 2018. Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael). Acta Archaeologica Lodziensia. 61, (grudz. 2018), 39–48.