[1]
Musiałowski, A. 2018. Niespokojne lata. Pieniądz na pograniczu Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego w latach 1410-1466. Acta Archaeologica Lodziensia. 61, (grudz. 2018), 67–76.