Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus - ICV 2017: 78.61, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 8.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach CEEOL i CEJSH, Index Copernicus, oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.