Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus - ICV 2019: 87.78, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach CEEOL i CEJSH, Index Copernicus, oraz na portalach epnp.pl i IBUK.