Redaktor Naczelnydr hab. prof. UŁ Irena Jaros - BIO - irena.jaros@uni.lodz.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczny dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska - katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcjimgr Aleksandra Ciarkowska (Uniwersytet Łódzki)

Redaktor Językowy – Monika Poradecka

Rada Redakcyjna:

prof. Natalia Ananiewa (Uniwersytet im. M. Łomonosowa, Moskwa)

prof. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. Júlia Dudášová-Kriššáková (Uniwersytet Preszowski, Preszów)

prof. Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy)

prof. Pawło Hrycenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

prof. Karmen Kenda-Jež (Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki, Lublana)

prof. Michael Moser (Uniwersytet Wiedeński)

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Anna Strokowska (Uniwersytet Łódzki)