Dziedzictwo Floriana Znanieckiego w kontekście dyskursu rosyjskiego

Słowa kluczowe: Florian Znaniecki, globalizacja wiedzy, socjologia interpretacyjna, zawodowa społeczność socjologiczna, badania empiryczne, kontekst rosyjski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemowi eksportu-importu wiedzy naukowej w kontekście globalizacji paradygmatu jakościowego. Dotyczy on nie tylko barier językowych, ale także kontekstów politycznych i naukowych, w których osadzone są badania [Flick 2014]. W artykule, starając się poruszyć niektóre aspekty tego procesu, koncentrujemy się na specyfice rosyjskiej w przyjmowaniu oraz interpretowaniu idei i koncepcji F. Znanieckiego. 1) W jaki sposób dominujący normatywny model społeczeństwa wpłynął na postawy zawodowe i zachowanie wobec „nowego” sposobu myślenia socjologicznego? 2) Jak kształtowały się wzajemne oddziaływania między „nowym” i „starym” systemem wiedzy i metodologicznymi orientacjami środowiska naukowego? 3) Jak wewnętrzne zróżnicowanie środowiska naukowego (w szczególności typ „uczonego”) wpłynęło na postrzeganie nowych idei? W artykule próbujemy śledzić ten proces w sposób chronologiczny w ramach zmieniającego się kontekstu społecznego i zawodowego kraju. Pierwsza część poświęcona jest późnemu okresowi sowieckiemu; druga – pierwszemu okresowi postradzieckiej demokratyzacji i humanizacji w dziedzinie wiedzy społecznej, a ostatnia - obecnej sytuacji rozwoju specyfiki narodowej opartej na początkowym imporcie metodologicznego pojęcia „współczynnika humanistycznego” (F. Znaniecki) wraz z szerokim przepływem europejskiej i amerykańskiej tradycji jakościowo-interpretacyjnej.

Bibliografia

Abels Heinz. 1998. “Romantics, phenomenological sociology and qualitative social research”. Journal of Sociology and Social Anthropology 1: 114–138.

Barazgova Evgenia. 1997. William Thomas & Florian Znaniecki: Chicago school methodological orientation. In: American sociology (tradition and modernity). Textbook, E. Barazgova (ed.), 50–63. Ekaterinburg: Delovaya kniga.

Batygin Gennady, Devyatko Inna. 1994. “A myth of ‘qualitative sociology’”. Sociologicheskie Issledovania 2: 28–42.

Becker Howard. 1961. Modern sacral and secular theory. In: Modern sociological theory in continuity and change, H. Becker, A. Boskoff (eds.), 324–336. Moscow: Inostrannaya literatura.

Chesnokova Valentina. 2010. Florian Znaniecki. Cultural science. The method of personal documents. In: The sociological language. Lecture course. http://polit.ru/article/ 2008/11/18/chesn/ [access: 14.12. 2017].

Deviyatko Inna. 2009. Research method in sociology. Textbook. Ekaterinburg: UrGY.

Flick Uwe. 2014. “Challenges for qualitative inquiry as a global endeavor: introduction to the special issue”. Qualitative Inquiry 20(9): 1059–1063. http://journals.sagepub. com/toc/qixa/20/9 [access 05.03.2018].

Ganzha Anna, Zotov Andrey. 2002. “Florian Znaniecki’s humanistic sociology”. Sociologicheskie Issledovanya 3: 112–120.

Gotlib Anna. 2002. Introduction to sociological research: qualitative and quantitative approach. Samara: Samarski Universitet.

Inowlocki Lena, Ursula Apitzsch. 2000. Biographical analysis: German school? In: The turn to biographical methods in social science. P. Chamberlayne, J. Bornat, T. Wengraf (eds.), 53–71. London: Routledge.

Ionin Leonid. 1979. Understanding sociology. Historical and critical analysis. Moscow: Nauka.

Ionin Leonid. 2004. Philosophy and methodology of empirical sociology. Moscow: Izdatelski dom GU VZHE.

Ionin Leonid. 2007. “We have to agree with our choice”. Teleskope 3: 2–14.

Kasjanova Kcenya (Chesnokova Valentina). 2003. On Russian national character. Moscow: Akademichesky project.

Kohn Igor (ed.) 1979. The history of bourgeois sociology from early X1X till early XX century. Moscow: Nauka.

Merton Robert. 1973. Znaniecki’s social role of the man of knowledge. In: The sociology of science. Theoretical and empirical investigations. N. Storer (ed.), 41–47. Chicago: Chicago University Press.

Mescherkina Elena, Semenova Victoria. (eds.). 1994. Biographical method: history, methodology, practices. Moscow: Institute Sociologii RAN.

Rozhdestvenskaya Elena. 2012. Biographical method in sociology. Moscow: Izdatelski Dom GU VSHE.

Semenova Victoria, Foteeva Ekaterina, Bertaux Daniel (eds.). 1996. People’s destinies. Russia. XX century. Family biography as an object of sociological study. Moscow: Institute of Sociology.

Semenova Victoria. 1998. Qualitative methods: Introduction to humanistic sociology. Moscow: Dobrosvet.

Semenova Victoria. 2009. Qualitative methods in sociology. In: The Strategy in sociological research. V. Yadov (ed.), 346–408. Moscow: Omega-L.

Thomas William, Znaniecki Florian. 1927. The Polish peasant in Europe and America. New-York: Alfred Knopf.

Voronkov Victor. 2009. “On politicization of social science”. Zhurnalnyi Zal 1(63). http://magazines.russ.ru/nz/2009/1/vv3.html#_ftn1 [access: 01.01.2018].

Znaniecki Florian. 1934. The method of sociology. New-York: Farrar & Rinehart.

Znaniecki Florian. 1986. The social role of the man of knowledge. New Brunswick: Transaction books.

Znaniecki Florian. 1989. “Memoirs as an object of research”. Sociologicheskie Issledovaniya 1: 106–10.

Znaniecki Florian. 1996. Initial data in sociology. In: American sociological thought: Texts. V. Dobrenkov (ed.), 60–76. Moscow: Izdatelstvo Mezhdunarodnogo Universiteta Biznesa i Upravlenia.

Opublikowane
2019-12-23
Dział
Artykuły