POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)

 

 

PUNKTACJA - MEiN

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów

Ogłoszenia