Redaktor Naczelny Mariusz Mielczarek BIOmielczmar@o2.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego – Anna Marciniak-Kajzer – anna.kajzer@uni.lodz.pl

Sekretarze Redakcji - Krzysztof Jarzęcki – krzysztof.jarzecki@gmail.com,  Barbara Solarewicz – bsolarwicz@gmail.com

Redaktorzy Językowi - Barbara Solarewicz (polski), Nicholas Sekunda (angielski), Vladimir Gorončarovskij (rosyjski)

Rada Redakcyjna

prof. R. Ardevan (Rumunia), prof.  J. Maik (Polska), dr hab. V.P. Nikonorov (Rosja), prof. K. Novácek (Czechy), prof. M. Stefanakis (Grecja), dr. hab. V. Stolba (Niemcy), prof. J. Symonds (Holandia), prof. W. Świętosławski (Polska)